Képek / Pictures
Pelikánok a viharos deltában
Rózsás gödények a Duna-delta tomboló viharában. Európa tavakkal-csatornákkal szabdalt legnagyobb vizes élőhelye UNESCO bioszféra-rezervátum, és itt található a világ legnagyobb összefüggő nádasa. A deltában költő 7-8000 gödénypár tavasszal keresi fel ezt a területet.
Pelicans in the stormy delta
Great white pelicans wait out a raging storm over the Danube Delta, where the UNESCO’s biosphere reserve is Europe’s largest aquatic habitat, criss-crossed by lakes and streams. It is also home of the world’s largest reed islands. In the spring, 7,000-8,000 migrating pelican couples seek out this territory in the delta.
Nagy Zoltán Gergely (1989)
Erdélyi magyar természetfotós, Marosvásárhelyről. Szabadúszó fotóművész, akit elsősorban Románia és a Kárpát-medence természeti értékei, fontos természetvédelmi kérdései foglalkoztatnak. Számos díj mellett 2011-ben először képviselte Romániát a németországi GDT álltal szervezett Európa Év Természetfotósa pályázaton, ahol 2013-ban első díjat nyert a „Madarak” kategóriában. 2015-től tagja az Amerikai Egyesült Államok iLCP (International League of Conservation Photographers) környezetvédő természetfotós liga fiatal osztályának, a naturArt – Magyar Természetfotósok Szövetségének, továbbáő az alelnöke a Forona romániai természetfotós szövetségnek.
A Hungarian nature photographer from Târgu Mureş in Transylvania, Zoltán Gergely Nagy is a freelancer, primarily occupied with important issues of wildlife conservation and the natural wonders of Romania and the Carpathian Basin. Besides winning numerous awards, he also represented Romania in the European Nature Photographer of the Year competition organised by the Society of German Nature Photographers, first in 2011. He won first prize in the “Birds” category in 2013. In 2015, he becamea junior league member of the USA’s International League of Conservation Photographers. He also belongs to naturArt’s Association of Hungarian Nature Photographers, and he is Vice-President of the Forona Society of Romanian Nature Photographers.

Web idea and development by www.radex.hu
© 2016 photographers

www.maimano.hu

www.budapestwatersummit.hu